Internasjonal oppleving

Å komme på besøk til Noreg betyr ofte å sjå the sights; Preikestolen, Utstein Kloster, Solastrendene. Men korfor ikkje Inkludere fleire sansar? Lat gjestene få bade litt i det norske – gjerne slik at "dei tror dei kjenner igjen" musikken. Gjenkjenning og ny oppdaging. Ei oppleving!

Saman finn me ei ytre ramme som hever opplevinga: Utstein kloster, Sola Ruinkyrkje – eller ein heilt annan plass i landet.

Norsk song – engelsk tale

Og er gjestene frå land utanfor Norden, er stingkonseptet mitt såpass sterkt at eg for eit internasjonalt publikum mange gonger har framført songane – på norsk – og så godsnakker eg med publikum på engelsk før og mellom sangene. Slik forbereder eg dei på det som kjem. Og det å høyre desse songane som mange kjenner så godt, i ei språkdrakt som for dei er ny, medfører eit slags «musikalsk språkbad». Det passer bra når dei er på besøk i utlandet, å få høyre musikk dei kjenner – på nytt.

Eg etterstreber alltid «magisk stemning» – og ei lun og lett tone. 

 

Bilete

Foto Morten Berentsen
Foto Morten Berentsen
Foto Morten Berentsen
Foto Morten Berentsen
Foto Morten Berentsen
Foto Morten Berentsen
Foto Tysvær Bygdeblad
Foto Tysvær Bygdeblad