Ånd omgitt av ting

Originaltittel: Spirits in the Material World
T/M: Sting. Til norsk ved: Kjell Inge Torgersen. Arr.: Aril Schøld.

Politikarar leter oss i stikken
med vår innvikla utvikling.
Har ikkje tru på statistikken
eller på blodbadsretorikken.

Me er
ånd omgitt av ting i verda, er
ånd omgitt av ting i verda, er
ånd omgitt av ting i verda, er
ånd omgitt av ting i verda.
Me er.

Dei seier val er å telja stykk,
og vil fengsla deg med ord, ja.
Set dei tolsame under trykk.
Det er retorikkens fall til jorda.

Me er
ånd omgitt av ting i verda, er
ånd omgitt av ting i verda, er
ånd omgitt av ting i verda, er
ånd omgitt av ting i verda, er...

Og svaret, kor ligg det?
Me lever frå dag til dag.
Kan me kjøpa ein kur ein stad?
Eg trur det finst eit anna underlag.

Me er
ånd omgitt av ting i verda, er
ånd omgitt av ting i verda, er
ånd omgitt av ting i verda, er
ånd omgitt av ting i verda.
Me er.

 

NB! Tekstane er kopibeskytta. Du kan ikkje nytte dei utan tilsagn - verken analogt eller digitalt.