Stemme

Gjennom tale, lesing og skriving er Kjell Inge Torgersen tekstformidlar, skodespelar, konferansier, les inn lydbøker og gir stemme til reklamespotar. Han snakkar og skriv flytande engelsk. Han skriv korte og lengre tekstar og manus, både på nynorsk og bokmål.

Her finn du stemmeprøver og andre formidlingseksempel.

Kjell Inge leser Kielland

"Det var noe ved henne han slett ikke kunne fordra." Eg elskar å lese høgt frå gode tekstar, noko mellom anna serien "Julelegender" har vore eit utløp for. (Ikkje innspelt i eige studio.)

English example, petroleum client

This is a sample from a voice over in English that Kjell Inge read for a client within the petroleum business. Recorded and mastered at The studio KIT.

Fortell meg (no)

Til Jubileumskonferansen for Senter for spiseforstyrrelser i Stavanger i 2014, blei Kjell Inge Torgersen bede om å lese inn ei rekkje dikt, deriblant diktet "Fortell meg", av ein ukjend forfattar. Diktet er skrive på bokmål, men Kjell Inge valde å lese det på sin eigen dialekt.

UiS - I seng med Descartes (no)

Til UiS' nettbaserte filosofisatsing skreiv og las Kjell Inge inn ein skildrande korttekst om filosofen René Descartes. Denne teksten blei animert og bakt inn i eit e-kompendium utvikla av Nettop v/UiS. Dette er "lydbokversjonen", innspilt hos UiS.

Radioreklame Steinerskolen i Stavanger (no)

Ifølgje utbyggjaren er "Bussveien det største prosjektet i Bypakke Nord-Jæren og blir Europas lengste bussvei. I 2023 vil hele Bussveien være ferdig bygget. Den er også det største sykkelvei- og gangvei prosjektet på Nord-Jæren."

UiS - sykepleiens kunnskapsgrunnlag (no)

Elsa Kristiansen har skrive teksten til "Sykepleiens kunnskapstyper" og Nettop produserer eit e-kompendium av dette til sykepleiestudiet ved UiS. Dette er innleiinga. Lese av Kjell Inge Torgersen. Innspelt i studio tilfellet.torgersen.