Stemme

Gjennom tale, lesing og skriving er Kjell Inge Torgersen tekstformidlar, skodespelar, konferansier, les inn lydbøker og gir stemme til reklamespotar. Han snakkar og skriv flytande engelsk. Han skriv korte og lengre tekstar og manus, både på nynorsk og bokmål. "The KIT as" er produksjonsselskapet og står bak samarbeid med ei rekkje kunder, frå UiS til Steinerskolen, frå Skretting til Den stolte hane.

Nedanfor finn du stemmeprøver og andre formidlingseksempel.

English example, petroleum client

This is a sample from a voice over in English that Kjell Inge read for a client within the petroleum business. Recorded and mastered at The studio KIT.

Fortell meg (no)

Til Jubileumskonferansen for Senter for spiseforstyrrelser i Stavanger i 2014, blei Kjell Inge Torgersen bede om å lese inn ei rekkje dikt, deriblant diktet "Fortell meg", av ein ukjend forfattar. Diktet er skrive på bokmål, men Kjell Inge valde å lese det på sin eigen dialekt.

UiS - I seng med Descartes (no)

Til Universitetet i Stavangers nettbaserte filosofisatsing skreiv og las Kjell Inge inn ein skildrande korttekst om filosofen René Descartes. Denne teksten blei animert og bakt inn i eit e-kompendium utvikla av Nettop v/UiS. Dette er "lydbokversjonen". (Innspilt hos UiS.)

Radioreklame Steinerskolen i Stavanger (no)

Steinerskolen i Stavanger køyrte reklamespotar på radio for tilbodet sitt. Kjell Inge Torgersen skreiv og las inn nokre av dei, og casta andre stemmer til andre spotar. Her er ein av dei. (Innspelt hos The KIT as.)

UiS - sykepleiens kunnskapsgrunnlag (no)

Elsa Kristiansen har skrive teksten til "Sykepleiens kunnskapstyper". Dette er ein del av Universitetet i Stavanger sine e-kompendium til sykepleiestudiet. Her er innleiinga. Lese av Kjell Inge Torgersen. (Innspelt i studio hos The KIT as.)