Te i Sahara

Originaltittel: Tea in the Sahara
T/M: Sting. Til norsk ved: Kjell Inge Torgersen. Arr.: Aril Schøld.

Mine systrer og eg
har eit ynskje klårt til deg.
Det kan høyrast litt rart
– som om me tenkjer uklart.

Nei, ikkje spør om vår sak,
her under himmelens tak.
Me har ei snål besetting,
men du kan laga ei slik oppsetjing.

Te, djupt i Sahara, vil du?
Te, djupt i Sahara, vil du?

Og ungguten sa
han skulle gjer’ som dei bad.
Så med dans gav dei takkar,
og den dansen, han var vakker.

Ja, dei venta han der,
same stad, kvart år, der
under himmelens tak
kryss’ han sand i ro og mak.

Te, djupt i Sahara, vil du?
Te, djupt i Sahara, vil du?
Te, djupt i Sahara, vil du?
Te, djupt i Sahara, vil du?

Men himmelen blei svart
– kom han nokon gong att?
Dei klauv høgt opp på sand,
bad til månen, der han rann.

Men han kom aldri att.
Så av solebrann blei dei tatt.
Augo sveipte eit land,
med krusa fortsatt fulle av sand.

Te, djupt i Sahara, vil du?
Te, djupt i Sahara, vil du?
Te, djupt i Sahara, vil du?
Te, djupt i Sahara, vil du?

 

NB! Tekstane er kopibeskytta. Du kan ikkje nytte dei utan tilsagn - verken analogt eller digitalt.