Listet av NRK

Hud

T: Kjell Inge Torgersen / M: Stian Schøld-Hansen.

Hud.
Det ska ’kje merre te enn
din hud.
Den skinne under månen.
Ei puda e håret som eg kvile i,
ei hula på halsen kan drukna i,
e det ein drøm, eller
bedrar din hud i skinnet?
Vardøger ser eg kver nått…

Varme hud og heile sjel,
det liv som løfte deg,
og det som bringe deg i kne
– eg ber om alt.

Samme sol

T: Kjell Inge Torgersen / M: Kjell Inge Torgeren + Dal'hansen

Smil,
send meg et smil,
tigg ikkje tårer mer.
Sjøl om du e såra,
så smil.

Spre
lys med et smil,
se at bag himmelvatt
står lyset og brenne
og vente 

på smilet,
for lyset og livet
e verd di gleda, sjøl om
sorgå smuldre et hjerta,
så ser me nå 
opp på 

samme sol,
her i samme stund,
kviskre varme ord
mod kverandres munn
– med et smil.

Eg fant ein ring

T: Kjell Inge Torgersen / M: Kjell Inge Torgersen + Dal'hansen, Waade, Kjell Reianes

Eg fant ein ring.
Han låg og glitra neri fjørå,
som svage gullglimt ifra glørå.
Han låg aleina uden deg.

Det va din ring.
Du fekk 'an fra ein venn fra sør av,
og sjøl om du kjente meg fra før av,
så blei han merre venn enn meg.

Ditt liv gjekk rundt i ringer,
i bånd, tett om hans finger.
Det va ’kje meg det sko bli,
så her står eg stilt med din ring.
Ka har du på din finger?

Stjernenatt

T: Kjell Inge Torgersen, M: Aril Schøld.

Natt ligg over jorda.
Natt driv inni oss.
Julestjerna over
oss, ho ser ’kje stort.

Men eld frå bål i brynet,
tri vandrarar på vegen:
ein fjerde byr dei mat og eld
og alt det skogen gjer.

Julestjerna ser det:
handling føder ljos - 
stjerner skin der nede
og mørkeret blir til ljos.
 
Stjerna ser stjernenatt
nedpå jorda, her skin stjerner att!
Stjerna ser stjernenatt
nedpå jorda, her skin stjerner att!