Stjernenatt

T: Kjell Inge Torgersen, M: Aril Schøld.

Natt ligg over jorda.
Natt driv inni oss.
Julestjerna over
oss, ho ser ’kje stort.

Men eld frå bål i brynet,
tri vandrarar på vegen:
ein fjerde byr dei mat og eld
og alt det skogen gjer.

Julestjerna ser det:
handling føder ljos - 
stjerner skin der nede
og mørkeret blir til ljos.
 
Stjerna ser stjernenatt
nedpå jorda, her skin stjerner att!
Stjerna ser stjernenatt
nedpå jorda, her skin stjerner att!

 

NB! Tekstane er kopibeskytta. Du kan ikkje nytte dei utan tilsagn - verken analogt eller digitalt.