Åpningskonsert under SILK

Skudesnes gamle by var trolske og vakre omgjevnader for litteraturfestivalen, og Kjell Inge Torgersen gjekk på scena rett etter storleiker som Jan Kjærstad og Jan Erik Vold.