Arrangement om trosfrihet

Biskop Erling Pettersen blir med og har appell. Prostiprest Tor Moen Tønnesen deltar. Kjell Inge Torgersen syng.