Stilla

T: Kjell Inge Torgersen, M: Kjell Inge Torgersen + Aril Schøld

Han kan telja timar og minutt,
han kan selja sjela jamt og trutt
og pusha jubelbrus.

Høyr korleis det brusar i husa,
sjå korleis eit nettverk blir reisverk,
venner er forretning, alle
har ein kurs.

Men stilla, stilla,
ein sommarkveld
– eit hulrom i tid og ein venn.
Å finna ei stilla:
ubetaleleg / om me tør / uoppnåeleg?

Han kan gjera fleire ting samtidig,
det er beste måten å ver’ til.
Alle veit at arbeid adlar mannen.

Ute er det kaldt og vått i vêret,
inne held han varmen sjølv med preiket:
Nå skal han tenna verda
med ting folk ikkje har sett.

Stilla bor i graset,
stilla gror i sky,
er mellom fuglesongen
– og følgjer skota...
 

 

NB! Tekstane er kopibeskytta. Du kan ikkje nytte dei utan tilsagn - verken analogt eller digitalt.