Månefall

Varder

T: Kjell Inge Torgersen + Pål Frøiland / M: Kjell Inge Torgersen + Dal'hansen

Se mot ei himmelrand
taggar på bakkekam
opp mot ein steinkoloss:
Varder på kver ein vei 
– eg legge òg ein stein
det ligge dypt i oss

Eg ser kor eg e nå
ser kor eg va då
ser summen av mine steg
Vardene drive    
oss gjønå livet
te stier me ikkje ser

Månefall

T: Kjell Inge Torgersen / M: Kjell Inge Torgersen + Dal'hansen

Alt me gjør før me dør, mens me leve!
Klatre opp, strekke vinger - og sveve
Så steig månen for meg
– ein kviskre-i-øyra-strateg:
«Ka e vitsen med alt dette strevet?»

Mmm mmm mmm 
m-m-mmm-m-m-m-m-mmm

Ut av balanse
inn i din transe
vend deg fra lyset, venner e 
sjelden samen med deg
sette opp kver vegg
kjempe mot lys
– Nei, kom!