Turné for Den kulturelle skolesekken: "Kjerkå – ein musikalsk arkitek-tur"